+

BEKRÄFTA /

Detta avtal avser uthyrning av fotostudio enligt villkor nedan.

För att säkerställa kvalitén för dig som kund ber vi dig att gå igenom våra villkor och godkänna dem för att bekräfta din bokning. Du får svar automatiskt per mail när vi har mottagit ditt godkännande

1. Bokning av studio:

Bokning sker via mail eller telefon och enligt överenskommelse med kund
Avbokning ska ske senast 48 timmar innan hyrestillfället. Kunden är ersättningskyldig motsvarande fullt pris vid utebliven hyrestid som ej avbokas senast 48 timmar innan bokad starttid

2. Aktsamhet:

Kunden ansvarar personligen för studion under hyrestillfället, samt att hantera utrustningen på ett professionellt och säkert sätt. Kunden är fullt ersättningsskyldig för eventuella skador som uppstår på utrustning, lokal eller övriga inventarier, gäller även skador som uppkommer av tredje part. Försvunnen/skadad utrustning ersätts av kunden enligt nyvärdesprincip.

Kunden förbinder sig att återställa inventarierna, utrustningen och lokalen i det skick det var vid utlåning. Samt att själv ansvara för skador som uppkommer under den tiden lokalen och utrustningen använts
Förvaring av kundens egendom i 08 Studios lokaler sker på egen risk utan någon ersättningsskyldighet från 08 Studio AB:s sida

Eventuella skador ska genast utan fördröjning meddelas till 08 Studio AB.

3. Ordningsregler:

Studion återställs efter fotografering till ursprungsligt skick. Vid händelse av nedskräpning eller skadegörelse debiteras kunden det belopp som täcker kostnad för extern städfirma för att återställa 08 Studios lokaler till det skick de hyrdes ut i.

4. Betalning

Betalning sker mot faktura ställd till kunden. Betalningsvillkor 10 dagar. Vid för sen betalning äger 08 Studio AB rätt att debitera dröjsmålsränta som räknas på beloppet med 8% till dess att full betalning sker. 08 studio reserverar sej för rätten att sälja fordran vidare till tredjepart.

5. Försäkring:

Kunden ansvarar själv för att vara korrekt försäkrad under hyresperioden. Utrustningen hyrs ut oförsäkrad.

6. Övrigt:

08 Studio AB kan ej hållas ersättningsskyldiga om den av kunden bokade tiden inte kan tillhandahållas på grund av oförutsedda händelser (force majeur), kunden ersätts då med ny hyrtid utan extra kostnad.
_______________________________________________________________

Vid bekräftelse accepterar kunden våra villkor och förbinder sig att återställa/betala för de skador som uppkommer under användningstillfället- oavsett om det orsakas av kund eller tredje part.

Namn-Företag

Hyrestillfälle

Email

Org/personnumer

Tel

Jag godkänner 08 Studio AB:s villkor

Aktiveras endast vid godkännande av avtal